Věcná břemena jsou sice nesmírně užitečným právním institutem, nicméně mnohem častěji o nich slyšíme až v době, kdy je potřebujeme zrušit z důvodu, že něčemu překážejí. Věty jako „zrušení věcného břemene“, „jak zrušit věcné břemeno“ apod. slyšíme poměrně často, a proto této problematice věnujeme celý článek. Než se tedy budeme zabývat tím, jak zrušit věcné břemeno, podíváme se na to, co to vlastně je, abyste pochopili základní principy fungování. Není to totiž tak snadné, jak si většina populace myslí.

Co je věcné břemeno?

Alfou a omegou celé oblasti je rozdělení věcných břemen do dvou kategorií. Právě o tom, že existují dva typy věcných břemen, většina populace vůbec nepřemýšlí a přináší to pouze komplikace a samozřejmě to má vliv i na zrušení věcného břemene. První kategorií jsou věcná břemena ve prospěch věci, tedy úplně nezávislá na vlastníkovi. Když použijeme příklad, tak je to například právo sousedních domů čerpat vodu ze studny, která je na pozemku jednoho. Důležité je, že toto věcné právo je zřízeno ve prospěch vlastníka obecně, nikoliv konkrétní osoby. Pokud tedy současný vlastník zemře, přejde na dalšího majitele.

Druhou kategorií jsou věcná práva ve prospěch osob. Pokud se vrátíme k příkladu se studnou, tak pokud by bylo smlouvou sjednáno, že se jedná o věcné břemeno ve prospěch pana X Y, tak s jeho smrtí samozřejmě zaniká. Zrušení věcného břemene zde bude mít samozřejmě více variant.

Vyplňte formulář a dozvíte se jaké jsou aktuálně úroky u jednotlivých bank:

Jak zrušit věcné břemeno?

Nejprve je potřeba zdůraznit, že věcné břemeno vzniká na základě písemné smlouvy a právo z něj plynoucí je uplatnitelné až poté, co je k příslušné nemovitosti zapsáno do katastru nemovitostí. Je tedy logické, že pokud se ptáte: „Jak zrušit věcné břemeno,“ musíte mít katastr pořád na mysli, protože to tam budete hlásit.

Co se týče jednotlivých způsobů zrušení věcného břemene, tak první je samozřejmě dohoda. Ta musí být ve stejné formě, jako bylo zřízení – písemně. Z pohledu státní moci může dojít ke zrušení věcného břemene rozhodnutím orgánu (stavební úřad, pozemkový úřad, soud), nebo i přímo ze zákona – například u veřejných komunikací je to poměrně časté. Je tu také možnost zřídit věcné břemeno pouze na dobu určitou, z čehož vyplývá, že po té době samozřejmě zanikne, ale z logicky věci zaniká i v případě, že oprávněné osoby splynou – v příkladu se studnou by to bylo tehdy, kdyby jeden z majitelů koupil druhý dům.

Specifickou oblastí je promlčení. Ke zrušení věcného břemene sice nedojde, nicméně nebude možné domáhat se u soudu toho, že má druhá strana právo břemeno využít. K této situaci (tedy promlčení) dojde po deseti letech od doby, kdy přestala druhá strana věcné břemeno využívat. A jak už bylo řečeno, pokud bylo věcné břemeno zřízeno ve prospěch druhé osoby, dojde ke zrušení smrtí.

Další články z rubriky

Štítky: , , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *