Věcná břemena jsou sice nesmírně užitečným právním institutem, nicméně mnohem častěji o nich slyšíme až v době, kdy je potřebujeme zrušit z důvodu, že něčemu překážejí. Věty jako „zrušení věcného břemene“, „jak zrušit věcné břemeno“ apod. slyšíme poměrně často, a proto této problematice věnujeme celý článek. Než se tedy budeme zabývat tím, jak zrušit věcné břemeno, podíváme...

Celý článek