content top

Odečet, odpočet úroků z hypotéky

Odečet, odpočet úroků z hypotéky

Vzhledem k tomu, že stát má pochopitelně zájem na tom, aby jeho obyvatelé bydleli na nějaké úrovni, snaží se je k tomu lehce motivovat. Když ponecháme stranou příspěvky na stavební spoření apod. a zůstaneme striktně u hypoték, najdeme zajímavou možnost, kterou je odečet úroků z hypotéky. Jednoduše řečeno můžete vzít úroky, které jste zaplatili v celém kalendářním roce, a 15% z nich si odečíst...

Celý článek

Nabývací titul

Nabývací titul

Asi není potřeba dlouze vysvětlovat, co je nabývací titul. Jednoduše řečeno se jedná o právní důvod, na základě kterého jste něco získali, a kterým si to můžete zároveň ospravedlnit, aby se nejednalo o krádež, bezdůvodné obohacení apod., k čemuž se dostaneme. Důležité je ale ještě jednou zdůraznit, že nabývací titul je právní záležitost a až druhořadá je faktická situace. S pojmem nabývací...

Celý článek

Dlužníci, fyzické osoby, registr

Dlužníci, fyzické osoby, registr

Pro tento článek si vytyčíme několik klíčových slov, kterým se budeme věnovat – dlužníci, fyzické osoby, registr. Jinými slovy se budeme věnovat tomu, jak můžete o nějaké fyzické osobě zjistit, zda je dlužníkem, abyste si mohli udělat lepší představu o tom, jestli s takovou osobou vstoupit do smluvního vztahu; například pokud nabízíte úvěry. Nikdo samozřejmě nenosí na čele cedulku „dlužník“ a...

Celý článek

Vinkulace pojistného plnění – co to je?

V tomto článku nás bude zajímat vinkulace pojistného plnění. „Co to je?“ Na to se zeptá drtivá většina laické veřejnosti, protože se opravdu nejedná o pojem, který by byl v jejím povědomí nějak zakořeněn. Obecně lze říct, že vinkulace je nějaké uzamčení, zafixování, a i když ten pojem není tak „provalený“, používá se poměrně často a rozhodně více, než tušíte. Pokud tedy i vám se dere...

Celý článek

Zrušení, výmaz věcného břemene – Jak zrušit věcné břemeno?

Věcná břemena jsou sice nesmírně užitečným právním institutem, nicméně mnohem častěji o nich slyšíme až v době, kdy je potřebujeme zrušit z důvodu, že něčemu překážejí. Věty jako „zrušení věcného břemene“, „jak zrušit věcné břemeno“ apod. slyšíme poměrně často, a proto této problematice věnujeme celý článek. Než se tedy budeme zabývat tím, jak zrušit věcné břemeno, podíváme...

Celý článek

Úroková sazba PRIBOR

V dnešním článku se podíváme na jeden odbornější termín z oblasti ekonomie, respektive bankovního trhu – co je úroková sazba PRIBOR. Jeho znalost vám poslouží u velkého počtu úvěrů, které mají plovoucí úročení. To je takové, které není dohodnuto přímo ve smlouvě, ale takzvaně závisí na trhu, což je jinými slovy v drtivé většině případů úroková sazba PRIBOR. Vzhledem k tomu, že jsme na...

Celý článek

Zástavní právo smluvní k nemovitosti

V tomto článku se podíváme na trochu právní terminologie, konkrétně co je zástavní právo smluvní k nemovitosti. Pokud si hodláte zařídit hypotéku, abyste koupili, postavili, nebo pouze rekonstruovali jakoukoliv nemovitost, nevyhnete se tomu. Je proto dobré vědět, jak se zřizuje, proč se zřizuje, jak to funguje, když se zástava prodává, a také jak se zástavní právo smluvní k nemovitosti chová, pokud chcete...

Celý článek

Co je jistina úvěru?

Poměrně častá otázka: „Co je jistina úvěru?,“ i když je na to poměrně snadná odpověď. Nejedná se o nic, co by bylo nějak spojeno se zajištěním půjčky apod. Jistina úvěru je jednoduše částka, která vám byla půjčena, a kterou postupně splácíte. Nic jiného. Z její výše jsou pak vypočítávány úroky a to jak ty klasické, tak pochopitelně i úroky z prodlení a další penále, pokud byste...

Celý článek

Hypotéky – úrokové sazby

V tomto článku se podíváme na téma, které zajímá asi každého, kdo uvažuje o pořízení vlastního bydlení a tedy na hypotéky – úrokové sazby konkrétně. Jak jsou vysoké, co všechno je ovlivňuje, dá se spoléhat na tabulková srovnání trhu, je rozdíl mezi jednotlivými typy hypoték a nabídkami bank a nebankovních společností? To vše dnes lidem, které zajímá až magické slovní spojení „hypotéky –...

Celý článek

Diskontní sazba ČNB

V dnešním článku se podíváme na pojem diskontní sazba, který s hypotékami sice nesouvisí přímo, protože se jedná o makroekonomický ukazatel, nicméně dokáže nepřímo ovlivnit jejich cenu, respektive výši úrokových sazeb, a pokud z něj jste schopní něco vyčíst, můžete odhadnout i to, jak se bude vyvíjet trh, což vám pomůže, pokud uvažujete o délce fixačního období. Nejprve se podíváme na to, co...

Celý článek
content top