Nabývací titul

Asi není potřeba dlouze vysvětlovat, co je nabývací titul. Jednoduše řečeno se jedná o právní důvod, na základě kterého jste něco získali, a kterým si to můžete zároveň ospravedlnit, aby se nejednalo o krádež, bezdůvodné obohacení apod., k čemuž se dostaneme. Důležité je ale ještě jednou zdůraznit, že nabývací titul je právní záležitost a až druhořadá je faktická situace. S pojmem nabývací titul se v oblasti nemovitostí vždy setkáte při jednání s katastrem nemovitostí, protože ten pochopitelně nezapíše nic, co mu nedoložíte, a je úplně jedno, jestli jde o převod samotného vlastnického práva, zrušené věcného břemene, či čehokoliv jiného. Následně se podíváme v krátkosti i na bezdůvodné obohacení, protože to je pojem, se kterým nabývací titul přímo souvisí.

Nabývací titul a katastr nemovitostí

Jak je vám asi známo, Katastr nemovitostí České republiky je veřejnou databází všech nemovitostí, které podléhají zápisu do něj (ze zákona je totiž několik výjimek, které zde nenajdete), a je proto nutné jakékoliv změny ihned hlásit. V některých případech je to pouze požadováno právním předpisem, v jiných případech, jako například u koupě nemovitosti, je to přímo spojeno se vznikem práva. Ano, když kupujete nemovitost, tak nemáte oprávnění vlastníka při podpisu smlouvy, ale až zapsáním do katastru. Klíčové pak je uvést nabývací titul a uvést ho správně, stejně jako ho musíte dodat v naprosto přesném počtu vyhotovení. V opačném případě přijdete minimálně o 14 dní času, což je průměrná doba, po jakou katastr nemovitostí vyřizuje žádosti, a zároveň o 1000 Kč, což je poplatek za vklad informací.

Vyplňte formulář a dozvíte se jaké jsou aktuálně úroky u jednotlivých bank:

Pokud pro katastr uvádíte nabývací titul, zasílejte ho vždy v počtu kopií n+2, kde n je počet účastníků smlouvy. Příklad – pokud kupujete sám nemovitost od jedné osoby, tak počet účastníků je 2 a vy tedy zašlete 4 kupní smlouvy. Zároveň musí být nabývací titul opatřen ověřenými podpisy, což je logické, jinak by mohl vlastníka nemovitosti změnit každý, kdo umí napodobit podpis. Nabývací titul samozřejmě nemusí být jen smlouva kupní, ale i darovací, o převodu, dědická smlouva a velký počet dalších.

U každé nemovitosti, která je v katastru zapsaná, pak vidíte nabývací titul v příslušeném listu vlastnictví, konkrétně v části E. Jak už jsme řekli, celé řízení o vkladu trvá obvykle zhruba 14 dní, nicméně katastr vám pak přizná, že vlastníkem jste se stali už v době podání návrhu (tedy jakoby zpětně), a proto můžete s nemovitostí nakládat ihned po koupi.

Bezdůvodné obohacení

Bezdůvodné obohacení je institut ze soukromého práva, kdy získá osoba něco, k čemu nemá nabývací titul. Nejčastějším příkladem jsou peníze, které jí omylem přišly na bankovní účet. Ze zákona má totiž povinnost je ihned vrátit, a pokud tak neučiní, dopouští se bezdůvodného obohacení, protože zde právě není nabývací titul. Stejně tak nemůžete mít nabývací titul, pokud jste získali obohacení nepoctivým nebo neplatným jednáním.

Další články z rubriky

Štítky: , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *