Nabývací titul

Asi není potřeba dlouze vysvětlovat, co je nabývací titul. Jednoduše řečeno se jedná o právní důvod, na základě kterého jste něco získali, a kterým si to můžete zároveň ospravedlnit, aby se nejednalo o krádež, bezdůvodné obohacení apod., k čemuž se dostaneme. Důležité je ale ještě jednou zdůraznit, že nabývací titul je právní záležitost a až druhořadá je faktická situace. S pojmem nabývací...

Celý článek